0-3

Audiovisuals de la Cimera per l’equitat 0-3 de les Illes Balears

Part 1 Presentació : https://youtu.be/7ARncDuf2Ko

Part 2 Intervenció de l’ Excm. Sr. Pau V. Marí Klose (Oficina Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil): https://youtu.be/OzZSuxMHnNE

Part 3 Intervenció Laura Camargo : https://youtu.be/pac1Vu0RTqU

Part 4 Intervenció Enric Casanova i Josep Castells: https://youtu.be/_rIGND8XxzQ

Part 5 Intervenció Olga Ballester i Nuria Riera: https://youtu.be/GZ1USUG8gZY

Part 6 Intervenció Maria Antònia Sureda i Agustina Vilaret: https://youtu.be/flad3MDFYDA

Part 7 2n intervenció: https://youtu.be/OpwpOTVKAGU

Part 8 2n intervenció: https://youtu.be/dKnhdBsZeJE

Part 9 Torn de preguntes: https://youtu.be/O6JPyEQFLLw

Part 10 Torn de preguntes: https://youtu.be/p7diG84B00U

Part 11 Cloenda:https://youtu.be/aE4PVOGHyfw

Presentació del Document Marc

Mercedes del Pozo, Rosa Mas i Maria José Jiménez, membres de la Comissió Tècnica 0-3, presentaren en el Ple del CEM, de dia 12 de febrer de 2019, el Document Marc: L’Educació dels infants 0-3 i la necessària equitat. Consideracions i recomanancions.

Document Marc 0-3_ PNL 16956-17_2019 01 22_def