0-3

Mercedes del Pozo, Rosa Mas i Maria José Jiménez, membres de la Comissió Tècnica 0-3, presentaren en el Ple del CEM, de dia 12 de febrer de 2019, el Document Marc: L’Educació dels infants 0-3 i la necessària equitat. Consideracions i recomanancions.

Document Marc 0-3_ PNL 16956-17_2019 01 22_def