El Consell Escolar de Mallorca camina de nou

El Consell Escolar de Mallorca comença a caminar de nou. Aquest òrgan consultiu de l’ensenyament no universitari de Mallorca va reemprendre el camí després de la sessió ordinària convocada el passat dia 28 de setembre de 2016, després d’uns anys d’inactivitat, ja que el darrer ple havia tengut lloc l’any 2011.
El vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, va presidir la constitució del Consell Escolar de Mallorca i en va celebrar la fita: “un acte com aquest reforça el tarannà, l’actitud i la voluntat del govern del Consell de Mallorca, que aprofita els instruments que tenim per fer participar la societat en la definició de les polítiques educatives de Mallorca, en benefici de l’interès general”. En la mateixa línia, el president del Consell Escolar de Mallorca, Miquel Oliver, va destacar que “un dels principals objectius és la participació dels municipis i dels centres educatius en aquesta nova etapa, es vol fer feina amb totes les persones del sector educatiu”.

primera-reunio-consell-escolar-mallorca_1658844329_34293550_651x366
La proposta de feina del nou equip del Consell Escolar de Mallorca passa per elaborar un mapa escolar i dels procés d’escolarització. Per aquest motiu, es proposa celebrar unes jornades per debatre i treure conclusions i propostes que després es puguin elevar al Consell Escolar de les Illes Balears.
Un altre dels objectius del programa de feina és modificar el reglament del propi Consell Escolar per fer-lo més àgil, proper i representatiu. El nou equip també es planteja intervenir en la dinamització dels serveis educatius municipals.
La reactivació es va iniciar el mes de desembre, quan el vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, va proposar primer a l’Assemblea de Batles i Batlesses el nomenament de 4 representants per al Consell Escolar i, després, al ple del Consell de Mallorca els membres que representarien la institució. Així, el 10 de desembre, es va aprovar el nomenament de Miquel Oliver Trobat com a nou president del Consell Escolar de Mallorca i el de Francisca Marí Escandell, com a vicepresidenta.
Des d’aleshores, el Consell Escolar de Mallorca ja s’ha posat a treballar i durant l’estiu ha mantingut reunions amb tots els sectors educatius de l’illa: ajuntaments i consells escolar municipals, representants de mares i pares, representants d’alumnes, representants de l’administració educativa, així com dels centres escolar públics i concertats, i també amb representants de professorat, personal no docent i sindicats.