La Misericòrdia

El Consell Escolar de Mallorca (CEM) és l’òrgan de consulta i de participació en la programació general de l’ensenyament no universitari de Mallorca. A l’efecte administratiu i pressupostari, s’adscriu al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. El CEM treballa per un Consell Escolar PROACTIU dels municipis i de la Comunitat Educativa de Mallorca.

museu-provincial

La Misericòrdia fou seu del Museu Pedagògic Provincial

La seu del CEM es troba a l’edifici de la Misericòrdia, un edifici amb una important història pedagògica. L’any 1677 s’hi va instal·lar la casa de la Misericòrdia (fundada l’any 1565 pels jesuïtes), centre de beneficència que l’any 1849 va passar a dependre de la Diputació Provincial. L’edifici actual es va construir entre 1817 i finals del segle XIX.

L’any 1918 acollí el Museu Pedagògic Provincial creat per Joan Capó i Valls de Padrinas, que va catalitzar tota la formació permanent dels mestres de l’època.

L’any 1926, la Magna Assemblea, formada per batles de Mallorca i diverses personalitats, es reuní al Museu Pedagògic, a la Misericòrdia, i va posar les bases d’un important projecte de construcció d’escoles a totes les illes, gràcies a l’inspector Joan Capó i l’arquitecte Guillem Forteza. En total, es construïren 21 centres a Palma, 82 a la part forana, 13 a Menorca, 11 a Eivissa i 1 a Formentera.

Entre les experiències educatives que ha acollit l’edifici, cal destacar l’escola de la Casa de la Misericòrdia amb importants experiències Montessori, l’escola de música per als asilats (que arribà a tenir una banda de música) i el Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

montesori

L’escola de la Casa de la Misericòrida implantà la metodologia Montessori

L’any 1977 deixà de ser centre de beneficència i passà a ser una de les seus del Consell de Mallorca, que acull el Departament de Cultura i diversos equipaments culturals i la biblioteca. A partir de l’any 2008, moment de la seva creació, s’hi ubica la seu del Consell Escolar de Mallorca. L’any 2016 el CEM ha iniciat la segona etapa de funcionament després de 5 anys inactiu.