Comissió Permanent

Segons les actes d’elecció realitzades a la sessió plenària del CEM de 12 de febrer de 2019 , la Comissió Permanent queda constituïda de la següent manera:

Grup A: Representants del professorat
Sector centres públics:
Titular: Francesc Xavier Alomar Novila(STEI)
Suplent: Gisela Ferreras Fernández (ANPE)
Sector centres privats concertats:
Titular: Jordi Gual Martínez (USOIB)
Suplent: Sebastià Bonet Maimó (STEI)

Grup B: Representants dels pares i mares dels alumnes
Sector centres públics:
Titular: Glòria Ferrer Camps (FAPA)
Suplent: Agustina Fernández Periago (FAPA)
Sector centres privats concertats:
Titular: Joan Puigserver Roig (CONFAECIB)
Suplent: Catalina Cebrián Alcolea (FAPA)

Grup C: Representants de l’alumnat

Grup D: Representants del Consell de Mallorca
Titular: Roser Garcia Borras
Suplent: Cristina Fiol Fluixà

Grup E: Representant dels ajuntaments i consells escolars municipals
Titular: Maria Arenas Zarco
Suplent: Antònia Roca Bellinfante

Grup F: Representant patronals i cooperatives
Titular: Llúcia Salleras Julià
Suplent: Jerònima Muñoz Pomar

Grup G: Representants dels centres educatius i administració educativa
Representant centres públics:
Titular: Jaume Adrover Nadal
Suplent: Joan Ramón Xamena Vidal

Representant centres concertats:
Titular: Concepció Moragues de Oleza

President (en funcions): Miquel F. Oliver Trobat
Vicepresidenta (en funcions): Francisca Marí Escandell
Secretària (en funcions): Martina Perelló Contestí

 

Anuncis