Comissió Permanent

Segons les actes d’elecció realitzades en les sessions plenàries del CEM de 28 de setembre de 2016 i de 22 de novembre de 2017, la Comissió Permanent queda constituïda de la següent manera:

Grup A: Representants del professorat
Sector centres públics:
Titular: Dana Garcias Mas (STEI)
Suplent Luis García Albújar (Sindicat alternativa)
Sector centres privats concertats:
Titular: Jordi Gual Martínez (USOIB)
Suplent: Sebastià Bonet Maimó (STEI)

Grup B: Representants dels pares i mares dels alumnes
Sector centres públics:
Titular: Glòria Ferrer Camps (FAPA)
Suplent: Albert Lobo Melgar (FAPA)
Sector centres privats concertats
Titular: Catalina Cebrián Alcolea (FAPA)
Suplent: Carmén Verd Llop (CONFAECIB)

Grup C: Representants de l’alumnat

Grup E: Representants del Consell de Mallorca
Titular: Margarita Plomer Fornés
Suplent: Amanda Fernández Rubí

Grup F: Representant de l’administració educativa
Titular: Francesca A. Giner Mayol
Suplent: Catalina Font Borràs

Grup G: Representant dels ajuntaments de Mallorca
Titular: Josep Valero González
Suplent: Maria Arenas Zarco

Grup K:
Representant centres públics:
Titular: Llorenç Llop Postic
Suplent: Jaume Adrover Nadal

GrupK:
Representants centres concertats:
Titular: Concepció Moragues de Oleza

President: Miquel F. Oliver Trobat
Vicepresidenta: Francisca Marí Escandell
Secretària: Martina Perelló Contestí

 

Anuncis