Comissió Permanent

Segons les actes d’elecció realitzades a la sessió plenària del CEM de 12 de febrer de 2019, 28 de maig de 2019 i 17 de desembre de 2020 , la Comissió Permanent queda constituïda de la següent manera:

Grup A: Representants del professorat
Sector centres públics:
Titular: Francesc Xavier Alomar Novila (STEI)
Suplent: Gisela Ferreras Fernández (ANPE)
Sector centres privats concertats:
Titular: Jordi Gual Martínez (USOIB)
Suplent: Sebastià Bonet Maimó (STEI)

Grup B: Representants dels pares i mares dels alumnes
Sector centres públics:
Titular: Glòria Ferrer Camps (FAPA)
Suplent: Misericòrdia Sánchez García (FAPA)
Sector centres privats concertats:
Titular: Joan Puigserver Roig (CONFAECIB)
Suplent: Catalina Cebrián Alcolea (FAPA)

Grup C: Representants de l’alumnat

Grup D: Representants del Consell de Mallorca
Titular: Josep Valero González
Suplent:

Grup E: Representant dels ajuntaments i consells escolars municipals
Titular:
Suplent: Antònia Roca Bellinfante

Grup F: Representant patronals i cooperatives
Titular: Llúcia Salleras Julià
Suplent:

Grup G: Representants dels centres educatius i administració educativa
Representant centres públics:
Titular: Joana Maria Mas Cuenca
Representant centres concertats:
Titular: Concepció Moragues de Oleza

Grup N: Representants de les entitats professionals docents 0-3 anys
Titular: Maria José Jiménez Serrano

President: Joan Ramón Xamena Vidal
Vicepresidenta: Maria Arenas Zarco
Secretària: Martina Perelló Contestí