Comissions específiques

Comissions específiques de caràcter permanent

A: PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU

 

B: SERVEIS PEDAGÒGICS, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ EDUCATIVA

 

C: ELABORACIÓ DE L’INFORME ANUAL DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA A MALLORCA

 

D: COMISSIÓ SUPRAMUNICIPAL