Comissions específiques

La Comissió Permanent reunida, en sessió ordinària, dia 2 de novembre de 2016 acordà l’assignació següent de membres de les comissions específiques:

Comissions específiques de caràcter permanent

A: PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU

Grup A:
Dana Garcias Mas
Josep Palou Mas
MªPilar Santiesteban Corral
Grup B:
Maria Cristina Conti Oliver
Grup G:
Maria Arenas Zarco
Grup H:
Bernat J. Alemany Ramis
Grup J:
Isabel Montero Morán
Grup K:
Jaume Adrover Nadal

President: Miquel F. Oliver Trobat
Secretària: Martina Perelló Contestí

B: SERVEIS PEDAGÒGICS, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ EDUCATIVA

Grup A:
Luis García Albújar
Antoni Riera González
Sebastià Bonet Maimó
Grup B:
Glòria Ferrer Camps
Grup E:
Amanda Fernández Rubí
Joan Barceló Matas
Grup F:
Francisca A. Giner Mayol
Grup G:
Josep Valero González

Presidenta: Francisca Marí Escandell
Secretària: Martina Perelló Contestí

C: ELABORACIÓ DE L’INFORME ANUAL DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA A MALLORCA

Grup A:
Jordi Gual Martínez
Grup B:
Vicenç Rodrigo Ramírez
Elisa Pons Vich
Grup I:
Francesc Xavier Alomar Novila
Grup K:
Llorenç Llop Postic
Maria de la Concepció Moragues de Oleza

President: Miquel F. Oliver Trobat
Secretària: Martina Perelló Contestí

Comissió específica de caràcter temporal

D: RENOVACIÓ I NOU REGLAMENT DEL CEM

Grup A:
Luis García Albújar
Jordi Gual Martínez
MªPilar Santiesteban Corral
Grup B:
Vicenç Rodrigo Ramírez
Elisa Pons Vich
Grup G:
Josep Valero González
Grup I:
Francesc Xavier Alomar Novila

President: Miquel F. Oliver Trobat
Secretària: Martina Perelló Contestí

Comissió específica de caràcter temporal

E: REPRESENTACIÓ MUNICIPAL

Ajuntament Palma: Susana Moll Kammerich

Ajuntament Son Servera: Maria Arenas Zarco

Ajuntament Campos: Antònia Roca Bellinfante

Ajuntament Marratxí: Josep Valero González

Ajuntament Ses Salines: Bernat Roig Galmés

Ajuntament Felanitx: Isabel Montero Morán

Ajuntament Alcúdia: Bàrbara Rebassa Bisbal

President: Miquel Oliver

Secretària: Martina Perelló

 

 

 

Anuncis