Components

cem-allargatMEMBRES CONSELLERS TITULARS I SUPLENTS

Grup A. Representants del professorat:
Representants de l’ensenyament públic
STEI-i
Titular 1: Lluís Segura Gelabert
Suplent 1: Cosme Orell Bonet
Titular 2: Dana Garcías Mas
Suplent 2: Margalida Fiol Capellà

Sindicat Alternativa
Titular: Luis García Albújar
Suplent: Miquel Àngel Santos Nebot

UOB
Titular: Josep Antoni Palou Mas
Suplent: Àntonia Font Tous

ANPE
Titular: Antoni Riera González
Suplent: Guillermo Alejandro Parera

Representants de l’ensenyament privat concertat:
FEUSO
Titular: Jordi Gual Martínez
Suplent: Margarita Fca. Munar Castellá

STEI-i
Titular: Sebastià Bonet Maimó
Suplent: Sandra Serra Teruel

FSIE
Titular: M. Pilar Santiesteban Corral
Suplent: Víctor Flores Alaminos

Grup B. Representants dels pares i mares d’alumnes
Representants de l’ensenyament públic
FAPA
Titular 1: Maria Teresa Lagar Hernández
Suplent 1: Miquel Àngel Guerrero Company
Titular 2: Albert Lobo Melgar
Suplent 2: Helena Inglada Grau
Titular 3: Gloria Ferrer Camps
Suplent 3: Antoni Fullana Coll

Representants de l’ensenyament privat concertat
FAPA
Titular 4: Catalina Cebrián Alcolea
Suplent 4: Maria Cristina Conti Oliver

CONFAECIB
Titular: Carmen Verd LLop
Suplent: Joan Puigserver Roig

Grup C. Representants de l’alumnat
Representants de l’ensenyament públic
FADAE
Titular 1: Selene Serrano de Juan
Suplent 1: Rosa Mesquida Rosselló
Titular 2: Victoria Isabel Rufete García
Suplent 2: Maria Zívic Monjó

Representants de l’ensenyament privat concertat
FADAE
Titular: Sara Sánchez Puig
Suplent: Lucía Sánchez Puig

Grup D. Representants del personal d’administració i serveis
STEI-i
Titular: Pere Josep Bueno Bauzà
Suplent: Antoni Cabot Canals

FEUSO
Titular: Miguel Amengual Espinosa
Suplent: Jaume Darder Ribot

Grup E. Representants del Consell Insular de Mallorca
Titular: Amanda Fernández Rubí
Suplent: Catalina Bover Nicolau
Titular: Joan Barceló Matas
Suplent: Antoni Salas Roca
Titular: Margarita Plomer Fornés
Suplent: Inmaculada Alcolecha Fuente

Grup F. Representants de l’administració educativa
Titular 1: Catalina Maria Font Borràs
Suplent 1: Luis Vidaña Fernández
Titular 2: Francesca A. Giner Mayol
Suplent 2: Josep Bernat Sánchez Moner

Grup G. Representants dels ajuntaments de Mallorca
Ajuntament de Palma:
Titular: Susanna Moll Kammerich
Suplent: Joana Bardina Pujol

Ajuntament de Marratxí
Titular: Josep Valero González
Suplent: Aina Amengual Marí

Ajuntament de Ses Salines
Titular: Bernat Roig Galmés
Suplent: Aina Maria Peralta Martínez

Ajuntament de Son Servera
Titular: Maria Arenas Zarco
Suplent: Maria Teodora Moreno Gómez

Ajuntament de Campos
Titular: Antònia Roca Bellinfante
Suplent: Magdalena García Gual

Grup H. Representants de les organitzacions patronals
Titular: Gemma Cardona Soley
Suplent: Miquel Balle Palou

Grup I. Representants dels sindicats d’ensenyament
STEI-i
Titular: Francesc Xavier Alomar Novila
Suplent: Gabriel Caldentey Ramos

Grup J. Representants dels Consells Escolars Municipals
Consell escolar municipal de l ‘Ajuntament de Felanitx:
Titular: Isabel Montero Morán
Suplent: Francisco Duarte Barceló

Consell escolar municipal de l ‘Ajuntament d’Alcúdia:
Titular: Bàrbara Rebassa Bisbal
Suplent: Pere Josep Malondra Sánchez

Grup K. Representants dels centres escolars de Mallorca
Representants dels centres públics
Centres d’Educació Infantil i Primària:
Titular: Jaume Adrover Nadal
Suplent: Gabriela Spano Figueroa

Centres d’Educació Secundària:
Titular: Llorenç Llop Postic
Suplent: Aina M. Gayà Bosch

Representants dels centres privats concertats
Titular: Maria de la Concepció Moragues de Oleza
Suplent: Marc González Sabater

President: Miquel F. Oliver Trobat
Vicepresidenta: Francisca Marí Escandell

Secretària: Martina Perelló Contestí

Anuncis