Components

 MEMBRES CONSELLERS TITULARS I SUPLENTS

Grup A. Representants del professorat:
Representants de l’ensenyament públic
STEI-i
Titular 1: Lluís Segura Gelabert
Suplent 1: Cosme Orell Bonet
Titular 2: Dana Garcías Mas
Suplent 2: Margalida Fiol Capellà

Sindicat Alternativa
Titular: Maria Gracia Vila Mengual
Suplent: Luis García Albújar

UOB
Titular: Aleix Font Gomila
Suplent: Maria Dolors Carmona Roca

ANPE
Titular: Gisela Ferreras Fernández
Suplent: Felipe Pérez Crespo

Representants de l’ensenyament privat concertat:
FEUSO
Titular: Jordi Gual Martínez
Suplent: Mª del Pilar Felipe Blázquez

STEI-i
Titular: Sebastià Bonet Maimó
Suplent: Catalina Maria Segura Fuster

FSIE
Titular: M. Pilar Santiesteban Corral
Suplent: Víctor Flores Alaminos

Grup B. Representants dels pares i mares d’alumnes
Representants de l’ensenyament públic
FAPA
Titular 1: Margalida Marí Valero
Suplent 1: Miquel Àngel Guerrero Company
Titular 2: Mª Misericòrdia Sánchez García
Suplent 2: Hilda Carmona Guzmán
Titular 3: Gloria Ferrer Camps
Suplent 3: Inmaculada López Noves

Representants de l’ensenyament privat concertat
FAPA
Titular 4: Catalina Cebrián Alcolea
Suplent 4: Josep Bernat Sánchez

CONFAECIB
Titular: Joan Puigserver Roig
Suplent: Rosa Mª Abraham Miró

Grup C. Representants de l’alumnat
Representants de l’ensenyament públic
FADAE
Titular 1: Víctor Álvarez
Suplent 1: Lucía Sabina Valera Hernández
Titular 2: Manuel Alcaraz
Suplent 2: Margarita de Noi Blanc

Representants de l’ensenyament privat concertat
FADAE
Titular:
Suplent:

Grup D. Representants del personal d’administració i serveis
STEI-i
Titular: Purificación Santacreu Creus
Suplent: Antoni Cabot Canals

FEUSO
Titular: Miguel Amengual Espinosa
Suplent: Mª Magdalena Fullana Vich

Grup E. Representants del Consell Insular de Mallorca
Titular: David Sánchez Llull
Suplent: Marga Plomer Fornés
Titular: Osvaldo Cifre Bordoy
Suplent: Alejandro Escriche Cots
Titular: Josep Valero González
Suplent: Alice Weber

Grup F. Representants de l’administració educativa
Titular 1: Maria Ramis Capó
Suplent 1: Luis Vidaña Fernández
Titular 2: Maria Magdalena Quetglas Sureda
Suplent 2: Coloma Ferrer Salas

Grup G. Representants dels ajuntaments de Mallorca

Titular: Llorenç Carrió Crespí (Ajuntament de Palma)
Suplent: Sebastià Mascaró Cabrer (Ajuntament de Palma)

Titular i Vicepresidenta del CEM: Maria Arenas Zarco

Titular: Antònia Roca Bellinfante
Suplent: Magdalena García Gual

Grup H. Representants de les organitzacions patronals
Titular: Llúcia Salleras Julià
Suplent: Antoni Vives Reus

Titular: Lluís Porter Reverte
Suplent: Salvador Piña Garau

Grup J. Representants del sector de cooperatives del treball associat de l’ensenyament
UCTAIB
Titular: Jerònima Muñoz Pomar
Suplent: Enric Pozo Mas

Grup J. Representants dels sindicats d’ensenyament
STEI-i
Titular: Francesc Xavier Alomar Novila
Suplent: Sebastià Montserrat Nadal Fullana

Grup J. Representants dels Consells Escolars Municipals
Titular: Aina Amengual Marí
Suplent: Josep Tomàs Ramis Salamanca

Titular: Pedrona Seguí Serra
Suplent: Rafel Ballester Riutort

Grup K. Representants dels centres escolars de Mallorca
Representants dels centres públics
Centres d’Educació Infantil i Primària:
Titular: Joana Maria Mas Cuenca
Suplent: Joan Gual Bergas

Centres d’Educació Secundària:
Titular i President del CEM: Joan Ramon Xamena Vidal
Representants dels centres privats concertats
Titular: Maria de la Concepció Moragues de Oleza
Suplent: Marc González Sabater

Grup N. Representants de les entitats docents 0-3
Titular: Maria José Jiménez Serrano
Suplent: Catalina Ribas Lavado

President  Joan Ramon Xamena Vidal
Vicepresidenta Maria Arenas Zarco

Secretària Martina Perelló Contestí