Informes i resolucions

2017

Informe 1-2017 de propostes sobre el procés d’escolarització i realització d’un mapa escolar a Mallorca

Resolució sobre el posicionament del CEM davant la campanya de desprestigi de la comunitat educativa de les Illes Balears

2018

Presentació de l’Estudi-diagnòstic de les intervencions educatives als ajuntaments de Mallorca 2018

Informe 1-2018 sobre l’esborrany de la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de XXXXX de març de 2018

Informe del Sistema Educatiu / curs 2016-2017

2019

Resolució sobre el posicionament del CEM davant les declaracions de determinats líders polítics perquè l’Estat recuperi les competències en matèria d’Educació

2020

Informe 1-2020 sobre l’esborrany de la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres del procés d’escolarització pel curs 2020-2021

Vot particular Informe 1-2020

Informe 2-2020 CEM sobre l’esborrany de la resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del procés d’escolarització a primer cicle d’EI pel curs 2020-2021

Vot particular Informe 2-2020

Moció del CEM sobre el baix nivell de català oral dels estudiants de les Illes Balears

2021

Informe 1/2021 sobre l’esborrany de la resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del procés d’escolarització a primer cicle d’EI pel curs 2021-2022.

Vot particular Informe 1/2021

Informe 2/2021 sobre l’esborrany de la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres del procés d’escolarització pel curs 2021-2022.

Vot particular Informe 2/2021

Informe dels consells escolars municipals de Mallorca

2022