Informes i resolucions

Informe 1-2017 de propostes sobre el procés d’escolarització i realització d’un mapa escolar a Mallorca

Resolució sobre el posicionament del CEM davant la campanya de desprestigi de la comunitat educativa de les Illes Balears

Informe 1-2018 sobre l’esborrany de la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de XXXXX de març de 2018

Resolució sobre el posicionament del CEM davant les declaracions de determinats líders polítics perquè l’Estat recuperi les competències en matèria d’Educació

Informe 1-2020 sobre l’esborrany de la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres del procés d’escolarització pel curs 2020-2021

Vot particular Informe 1-2020

Informe 2-2020 CEM sobre l’esborrany de la resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del procés d’escolarització a primer cicle d’EI pel curs 2020-2021

Vot particular Informe 2-2020

Moció del CEM sobre el baix nivell de català oral dels estudiants de les Illes Balears