Jornades Municipis i Educació

jornades

Objectius

*Posar en valor la importància de l’educació als municipis.
*Reflexionar sobre el rol dels municipis per a garantir serveis educatius de qualitat.
*Presentar els resultats de l’anàlisi de dades obtingudes a l’estudi de les intervencions educatives dels ajuntaments de les Illes Balears per tal d’anar confeccionant un mapa de l’activitat educativa municipal.
*Generar coneixement sobre els serveis i les polítiques educatives locals, valorar i avaluar les necessitats, les demandes, les prioritats i les tendències de la realitat educativa municipal.
*Identificar i posar en valor bones pràctiques educatives municipals.
*Potenciar i facilitar el treball col·laboratiu dels municipis com a font d’aprenentatge.
*Contribuir a crear espais de debat i opinió.
*Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en els consells escolars municipals.
*Donar a conèixer els models de gestió educatives locals centrats en l’enfocament de Drets d’Infància, amb la coordinació de tots els organismes locals, i que promouen i generen mecanismes reals de participació infantil i compten amb una estratègia a llarg termini per incorporar a nins i nines i adolescents en les seves polítiques i accions.
*Donar a conèixer el Consell Escolar de Mallorca com a òrgan de participació educativa al servei dels municipis i dels seus consells escolars municipals.

Lloc realització

Sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus UIB. Palma

Dates

8 i 9 de març de 2018

Horari

Horari

Persones destinatàries

Responsables de regidories d’educació; personal directiu i tècnic de les regidories d’educació i/o àrees relacionades; professorat i equips directius dels centres educatius; professionals del primer cicle d’EI; membres de consells escolars de centre, municipals i insulars; associacions de mares i pares i d’estudiants; agents d’intervenció comunitària; estudiants universitaris i dels cicles formatius de la família professional de serveis a la comunitat i a totes les persones interessades en la intervenció educativa municipal.

Inscripcions:

*Personal docent que necessiti acreditar la formació:  Inscripcions al portal del personal.

*Altres persones interessades: https://inscribirme.com/jornadesmunicipisieducacio/booking#municipisieducacio

Certificats:

Tots els participants rebran un certificat de participació.

Els docents que s’hagin inscrit a les jornades tindran certificat reconegut per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.  Servei de Normalització Lingüística i Formació. Assistència, com a mínim del 85% de les jornades i  realització del qüestionari d’avaluació del portal del personal.

 

 

 

Anuncis