Publicacions

  • A la pàgina digital El Periscopi de la Fundació Gadeso hi trobareu un article publicat per Josep Valero sobre el Consell escolar de Mallorca.

http://www.elperiscopi.com/la-nova-funcionalitat-del-consell-escolar-de-mallorca

 

  • El 12 de novembre de 2018 el Ple del CEM aprovà l’adhesió a la Declaració d’Incheon de la UNESCO.

Declaració Incheon. Educació 2030: cap una educació inclusiva i equitativa de la qualitat i un aprenentatge al llarg de la vida per a tothom.

 

  • A la pàgina web de la FAPA (www.fapamallorca.org) podem trobar la següent reflexió sobre els consells escolars publicada el 25 de març de 2019:

Article FAPA