Notícies

16 maig 2022

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SON SERVERA

El passat 16 de maig de 2022 va tenir lloc la primera reunió del Consell Escolar Municipal de Son Servera, a les Escoles Velles dels Serveis Educatius Municipals.

La reunió va començar amb una petita presentació institucional de la batlessa i la regidora d’Educació, es va constituir el Consell amb la presa de possessió dels membres i, a continuació, la secretària del Consell Escolar de Mallorca va explicar breument l’organització i el funcionament dels consells escolars municipals. Finalment, es va fer una proposta de calendari per fer una reunió de principi de curs 2022-2023, que es durà a terme el mes de setembre. 

La creació d’aquest consell escolar municipal a iniciativa de l’Ajuntament va començar el 2020 i en el BOIB núm. 124, de 9 de setembre de 2021, es va publicar el seu reglament. L’aprovació definitiva de la designació dels membres es va publicar el 24 de febrer de 2022, previ acord del Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en la sessió ordinària de 18 de novembre de 2021.

Des del Consell Escolar de Mallorca, els donam l’enhorabona i els encoratjam a continuar aquesta tasca per la comunitat educativa municipal.

NADAL 2020

DIA MUNDIAL DEL DOCENT 5 OCTUBRE 2020

En el Dia Mundial del Docent, volem felicitar tots els docents de la nostra comunitat; especialment ara, per la seva capacitat de treball, de lideratge i d’innovació en el procés de represa de les escoles.

COVID-19

*Podeu trobar informació general actualitzada sobre mesures i plans d’actuació dels centres en el següent enllaç:

http://educaciocovid19.caib.es

*També podreu trobar informació adreçada a les famílies a la web de la FAPA Mallorca:

https://www.fapamallorca.org/cartal-educovid-families/

NADAL 2019

Postal Nadal Consell Escolar Mallorca

25 NOVEMBRE

Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència de gènere

Declaració 25 N

12 MARÇ 2019

Proclamació definitiva de candidatures a la Presidència i Vicepresidència del CEM

La junta electoral reunida en data de 12 de març de 2019, proclama la llista definitiva de candidatures a la presidència i vicepresidència del CEM. Es presenta una sola candidatura formada per:

Candidat a Presidència: Joan Ramon Xamena Vidal

Candidata a Vicepresidència: Maria Arenas Zarco

Proposta candidatura

7 GENER 2019

Criteris per seleccionar les organitzacions i entitats que han de formar part dels grups m) i n) de l’article 7.3 del CEM

El passat 22 de desembre de 2018 es va publicar en el BOIB els criteris per seleccionar aquestes entitats. El termini per presentar documentació acaba dia 16 de gener de 2019.

criteris català

criteris castellà

IMG_9977bon_2018_CEM.001(1)

RODA DE PREMSA:  PRESENTACIÓ INFORME 1/2017 I RESOLUCIÓ SOBRE EL POSICIONAMENT DAVANT LA CAMPANYA DE DESPRESTIGI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE LES ILLES BALEARS

En data de 28 de novembre de 2017, en representació de la Comissió permanent del CEM, en Miquel F. Oliver (President) i Cristina Conti (Representant de FAPA-escola concertada i ponent de l’informe sobre el procés d’escolarització i realització d’un mapa escolar a Mallorca) han presentat a la premsa els següents temes:

*Informe de propostes sobre el procés d’escolarització i realització d’un mapa escolar a Mallorca (a consultar a l’apartat d’Informes):

Entre les matèries d’informació i consulta preceptives del Consell Escolar de Mallorca (CEM) destaquen els «Criteris d’escolarització als centres públics i als privats concertats» i l’«Elaboració i actualització del mapa escolar de Mallorca» . És per això que una de les primeres actuacions de la segona època del CEM ha estat elaborar aquest informe.

A partir de les conclusions de les Jornades de Mapa Escolar, Escolarització i Equitat celebrades el novembre de 2016 el CEM ha treballat durant un any en el marc de la Comissió específica de Planificació i Ordenació del Sistema Educatiu i ha elaborat l’informe, que inclou 57 mesures, per tal de millorar el procés d’escolarització i el mapa escolar a Mallorca.

La proposta fou aprovada per la Comissió Permanent de dia 8 de novembre i pel Plenari reunit el passat dia 22 de novembre de 2017.

*Resolució sobre el posicionament del Consell Escolar de Mallorca davant la campanya de desprestigi de la comunitat educativa de les Illes Balears .     Veure resolució

El Ple del Consell Escolar de Mallorca reunit en sessió plenària aprovà una resolució per tal de posar en valor la contribució de les associacions de mares i pares i dels professionals docents en el procés de millora educativa i en la cohesió social en el marc dels centres docents de Mallorca davant l’actual campanya de desprestigi de la comunitat educativa de les Illes Balears.

ACTE ENTREGA DE PREMIS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL CEM

El passat dia 13 de novembre de 2017 es va realitzar l’acte d’entrega de premis per al disseny del logotip. El premiats han estat:

*1r PREMI: Paloma Ojea García

*2n PREMI: Tomàs Sebastián Gutiérrez

*3rs PREMIS: Maria Antònia Porras March

                           Pedro Orfila Batalla

Dins el mateix acte tinguérem el plaer d’escoltar la conferència d’Eduard Vallory “La transformació educativa: quina escola per a quina societat” del que adjuntam l’article del Diari Ara que en fa un resum.

Eduard Vallory_ _Hi ha uns infants que es creuen incapaços, però ningú els diu que qui no és capaç és el sistema_

PLE DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA
29 DE JUNY 2017

El Ple del Consell Escolar de Mallorca, reunit a Raixa, el 29 de juny de 2017, aprovà el nou Reglament d’organització i de funcionament.

Distintes comissions del Consell Escolar, amb una representació àmplia de les entitats participants, treballaren durant sis mesos per consensuar una proposta organitzativa que, segons els propis agents, suposa un pas més pel que fa a transparència, participació, democràcia, pluralitat i municipalisme.

El nou Reglament s’aprovà per 21 vots a favor i 1 vot en blanc. La satisfacció del conjunt dels membres del Ple es feu palesa, per haver aconseguit fer un reglament amb un nivell de consens pràcticament total.

A partir d’ara el Reglament s’elevarà al Ple del Consell de Mallorca, per a fer-ne el control de la legalitat i aprovar-lo definitivament.

cem-allargat

EL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA CAMINA DE NOU

SETEMBRE 2018

El Consell Escolar de Mallorca comença a caminar de nou. Aquest òrgan consultiu de l’ensenyament no universitari de Mallorca va reemprendre el camí després de la sessió ordinària convocada el passat dia 28 de setembre de 2016, després d’uns anys d’inactivitat, ja que el darrer ple havia tengut lloc l’any 2011.
El vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, va presidir la constitució del Consell Escolar de Mallorca i en va celebrar la fita: “un acte com aquest reforça el tarannà, l’actitud i la voluntat del govern del Consell de Mallorca, que aprofita els instruments que tenim per fer participar la societat en la definició de les polítiques educatives de Mallorca, en benefici de l’interès general”. En la mateixa línia, el president del Consell Escolar de Mallorca, Miquel Oliver, va destacar que “un dels principals objectius és la participació dels municipis i dels centres educatius en aquesta nova etapa, es vol fer feina amb totes les persones del sector educatiu”.

La proposta de feina del nou equip del Consell Escolar de Mallorca passa per elaborar un mapa escolar i dels procés d’escolarització. Per aquest motiu, es proposa celebrar unes jornades per debatre i treure conclusions i propostes que després es puguin elevar al Consell Escolar de les Illes Balears.
Un altre dels objectius del programa de feina és modificar el reglament del propi Consell Escolar per fer-lo més àgil, proper i representatiu. El nou equip també es planteja intervenir en la dinamització dels serveis educatius municipals.
La reactivació es va iniciar el mes de desembre, quan el vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, va proposar primer a l’Assemblea de Batles i Batlesses el nomenament de 4 representants per al Consell Escolar i, després, al ple del Consell de Mallorca els membres que representarien la institució. Així, el 10 de desembre, es va aprovar el nomenament de Miquel Oliver Trobat com a nou president del Consell Escolar de Mallorca i el de Francisca Marí Escandell, com a vicepresidenta.
Des d’aleshores, el Consell Escolar de Mallorca ja s’ha posat a treballar i durant l’estiu ha mantingut reunions amb tots els sectors educatius de l’illa: ajuntaments i consells escolar municipals, representants de mares i pares, representants d’alumnes, representants de l’administració educativa, així com dels centres escolar públics i concertats, i també amb representants de professorat, personal no docent i sindicats.