Notícies

ACTE ENTREGA DE PREMIS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL CEM

El passat dia 13 de novembre de 2017 es va realitzar l’acte d’entrega de premis per al disseny del logotip. El premiats han estat:

*1r PREMI: Paloma Ojea García

*2n PREMI: Tomàs Sebastián Gutiérrez

*3rs PREMIS: Maria Antònia Porras March

                           Pedro Orfila Batalla

 

Dins el mateix acte tinguérem el plaer d’escoltar la conferència d’Eduard Vallory “La transformació educativa: quina escola per a quina societat” del que adjuntam l’article del Diari Ara que en fa un resum.

Eduard Vallory_ _Hi ha uns infants que es creuen incapaços, però ningú els diu que qui no és capaç és el sistema_

 

PLE DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA
29 DE JUNY 2017

El Ple del Consell Escolar de Mallorca, reunit a Raixa, el 29 de juny de 2017, aprovà el nou Reglament d’organització i de funcionament.

Distintes comissions del Consell Escolar, amb una representació àmplia de les entitats participants, treballaren durant sis mesos per consensuar una proposta organitzativa que, segons els propis agents, suposa un pas més pel que fa a transparència, participació, democràcia, pluralitat i municipalisme.

El nou Reglament s’aprovà per 21 vots a favor i 1 vot en blanc. La satisfacció del conjunt dels membres del Ple es feu palesa, per haver aconseguit fer un reglament amb un nivell de consens pràcticament total.

A partir d’ara el Reglament s’elevarà al Ple del Consell de Mallorca, per a fer-ne el control de la legalitat i aprovar-lo definitivament.

Anuncis