Premis per al disseny del logotip del Consell escolar de Mallorca

Publicada la convocatòria dels premis per al disseny del logotip del Consell escolar de Mallorca al BOIB núm. 98, de 10 d’agost de 2017:

Persones que hi poden participar:

Alumnat d’escoles d’art i disseny oficials de les Illes Balears.

Calendari:

Es poden lliurar els treballs fins al 28 de setembre de 2017

Quantia dels premis:

Primer premi: 1250 euros

Segon premi: 650 euros

Dos tercers premis de 300 euros

Presentació

Els logotips s’han de lliurar en els formats següents:
-.png resolució: 300 ppp; mida: 10 x 10 cm
-.jpg resolució: 300 ppp; mida: 10 x 10 cm
-.ai amb totes les opcions editables

Amb la finalitat de guardar l’anonimat de l’autoria de les obres, tots els participants s’han de presentar amb un pseudònim.

Dins un sobre tancat, s’han de presentar, degudament emplenats i signats, els documents següents:
1. La sol•licitud d’inscripció a la convocatòria , degudament emplenada i signada.
2. Un certificat de la condició d’alumne durant el curs 2016-2017, expedit per l’autoritat administrativa de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.
3. L’obra original, enregistrada en un CD o en un llapis de memòria (USB), i la memòria explicativa breu de la proposta, dins un altre sobre tancat amb el pseudònim del participant.

S’ha de presentar el sobre al registre de l’edifici de la Misericòrdia del Consell de Mallorca (plaça de l’Hospital, 4, Palma), de 9 a 14 h, amb el pseudònim del participant i s’hi ha d’indicar que es participa en els premis per al disseny del logotip del Consell Escolar de Mallorca.

BOIB

BOIB Premis logotip CEM

Model sol·licitud

Sol·licitud convocatòria premis logotip CEM

 

 

 

 

Anuncis