Premis per al disseny del logotip del Consell escolar de Mallorca

ACTA DEL JURAT

Reunits els membres del jurat format per: Rafel Maria Creus Oliver (que actua com a president), Miquel Oliver Trobat, Dana Garcias Mas, Jordi Gual Martínez, Margalida Canet Oliver, Maria Abando Olaran, Jordi Semperer i Vicedo, després de procedir a la revisió dels treballs presentats, coincideixen en valorar el bon nivell que presenten els mateixos.

I reconeixent l’alta qualitat dels 16 treballs presentats, aquest jurat ha decidit el següent veredicte de manera unànime:

1r Premi per a Paloma Ojea García

2n Premi per a Tomás Sebastián Gutierrez

3r Premi per a Maria Antònia Porras March

3r Premi per a Pedro Orfila Batalla

Així mateix el jurat vol felicitar a tots els alumnes participants.

El Consell Escolar de Mallorca transmet l’agraïment a la participació i implicació de l’Escola d’Arts i Superior de Disseny de les Illes Balears, així com també a la Direcció Insular de Cultura del Consell de Mallorca.

BOIB 

Convocatòria BOIB Premis logotip CEM

Concessió dels Premis

DISSENY GUANYADOR

CEM_MdM